Oppdatering 26.mai 2020

Vi har så langt gjennomført en spørreundersøkelse under utbruddet i juni 2019, og oppfølginger 3 og 7 måneder etter utbruddet. Vi har også analysert data fra dem som ble innlagt på Haukeland Universitetssykehus i forbindelse med utbruddet.

Forskning krever at dataene blir grundig gjennomgått, analysert og beskrevet i vitenskapelige artikler, og denne prosessen tar tid. Her gjengir vi noen funn slik at deltakerne i studien, befolkningen på Askøy og andre interesserte kan følge med på studiene våre. Har du spørsmål om studien? Kontakt prosjektleder Guri Rørtveit på epost guri.rortveit@uib.no

Spørreundersøkelse under utbruddet

Her ønsket vi svar fra så mange Askøy-innbyggere (totalt 29500) som mulig. Nesten 4000 personer svarte på spørreskjemaet. Av disse var over 800 syke med mageinfeksjonen, i tillegg var en del usikre på om de hadde vært smittet. De aller fleste var syke i mindre enn 7 dager. De som holdt seg friske hadde litt høyere gjennomsnittsalder enn de som ble syke, og dette har betydning for hvordan vi kan analysere risiko for å bli syk og senere komplikasjoner for eksempel når det gjelder tidligere sykdommer.

Spørreundersøkelse 3 og 7 måneder etter utbruddet

Etter 3 og 7 måneder sendte vi spørreskjema kun til de som hadde svart på undersøkelsen vår under utbruddet.  Rundt 2000 personer svarte. Vi spurte etter en rekke symptomer den siste tiden, og mange av de som hadde hatt mageinfeksjon svarte at de hadde hatt symptomer. Eksempler på slike symptomer var slapphet, magesmerter, søvnproblemer og leddplager.

Spørreundersøkelse 12 måneder etter utbruddet

Ett år etter utbruddet, i juni 2020, vil vi sende ut en ny spørreundersøkelse til alle som svarte på den første spørreundersøkelsen. Vi spør om ulike ting ved de ulike tidspunktene, men noen spørsmål er like for at vi kan følge utviklingen av ulike symptomer.