Forskningsprosjekt om bruk av fastleger og legevakt under Campylobacter-utbruddet

Askøy hadde i juni 2019 et utbrudd av Campylobacter-infeksjon som følge av forurensing av drikkevannet. Drøyt 2000 personer ble syke og 70 ble lagt inn på sykehus. Under utbruddet fikk fastleger og legevakt på Askøy betydelig økt pågang.

Lite er kjent om bruk av primærhelsetjenesten under akutte sykdomsutbrudd. For å kunne planlegge for framtidige hendelser, trenger helsetjenestene i kommunene å vite hva et smitteutbrudd kan medføre av kontakter i primærhelsetjenesten. Formålet med prosjektet er å beskrive endringer i bruk og organisering av allmennlegetjenesten under utbruddet og vurdere ressursbehov og beredskap i allmennlegetjenesten ved et utbrudd som dette.

Data som vi vil bruke i dette prosjektet

1) Telefonlogg

Vi vil innhente ikke-personidentifiserbare opplysninger fra legevaktens telefonsystem. Opplysningene er klokkeslett og svartid for anrop, varighet av samtale og klokkeslett for tapt anrop.


2) Journalsystemer

Vi vil samle inn følgende opplysninger fra journaler ved legevakt og hos fastleger:

tabell opplysniger

3) Intervju med nøkkelpersoner

Vi vil gjennomføres strukturerte samtaler med nøkkelpersonell i Askøy kommune.

Etikk og personvern

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet og gitt forhåndsgodkjenning (prosjektnummer xx). Det vil ikke bli samlet inn direkte personidentifiserbare opplysninger.

Opplysningene fra journaler ved legevakt og fastleger vil bli lagret ved Universitetet i Bergens tjeneste for behandling av sensitive persondata, SAFE uten mulighet for kobling av informasjonen til enkeltpersoner. Opplysningene lagres her i 15 år.

Organisering av prosjektet

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Universitet i Bergen, NORCE og Askøy Kommune. Prosjektleder er Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin ved UiB. Prosjektgruppen har i tillegg tre fastleger med bred kompetanse fra de fleste områder innen kommunehelsetjenesten på Askøy, Jesper Blinkenberg, Christine Gulla og Arild Iversen.

Ønske om å ikke delta eller ønske om mer informasjon

Dersom du ønsker å reservere deg mot deltakelse, eller har ønske om mer informasjon, kan du ta kontakt med prosjektleder professor Guri Rørtveit (guri.rortveit@uib.no – tlf.  99 23 27 69), fastlege og forsker Christine Gulla (christine.gulla@askoy.kommue.no – tlf.  99 72 71 04) eller fastlege og forsker Arild Iversen (arild.iversen@uib.no – tlf. 92 13 20 98).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*