Campylobacter utbrudd Askøy

Featured

Askøy ble rammet av et campylobacter-utbrudd i juni 2019, og mange mennesker er smittet. Omfanget av utbruddet er ukjent, men anslag fra kommunen går ut på at 2000 mennesker kan ha blitt smittet. Over 60 mennesker ble innlagt i sykehus.

Omfanget av campylobacter-utbruddet på Askøy blir nå undersøket, samt risikofaktorer for utvikling sykdom og konsekvensene for folks helse på sikt. Forskningsgruppen har lang erfaring med forskning knyttet til mageinfeksjoner, utbrudd av infeksjoner og komplikasjoner etter utbrudd. Vi har arbeidet i 15 år med forskning etter Giardia-utbruddet i Bergen, og brukte erfaringene til raskt å etablere en solid studie med god metodikk og relevante problemstillinger.

Deltagere i studien ble rekruttert både via leger, nettsider og kommunens kommunikasjonssystem. Spørreskjema ble besvart via nettskjema, og data lagret sikkert på Universitetets sikre forskningsserver. For et utvalg deltagere som gav spesiell tillatelse til det, ble der innhentet serumprøver og afvøringsprøver, i tillegg til at vi brukte informasjon innhentet via helsetjenesten (avføringsprøvesvar og annet). Vi innhenter journaldata fra pasienter som samtykket til dette. På et senere tidspunkt vil det bli aktuelt å koble data til registerdata, for pasienter som samtykker til dette.

I september ble et et oppfølgings-skjema sendt ut til deltagerne i studien, og en ny spørreskjema-basert oppfølgingsundersøkelse planlegges i januar 2020.

 

Oppdatering 9.desember 2019

Vi har så langt gjennomført en spørreundersøkelse under utbruddet i juni og en oppfølging 3 måneder etter utbruddet i september. I tillegg ble det tatt blodprøver og avføringsprøver av noen deltakere.

Forskning krever at dataene blir grundig gjennomgått, analysert og beskrevet i vitenskapelige artikler, og denne prosessen tar tid. Her gjengir vi noen funn slik at deltakerne i studien, befolkningen på Askøy og andre interesserte kan følge med på studiene våre. Har du spørsmål om studien? Kontakt prosjektleder Guri Rørtveit på epost guri.rortveit@uib.no

Spørreundersøkelse under utbruddet

Her ønsket vi svar fra så mange Askøy-innbyggere (totalt 29500) som mulig. Nesten 4000 personer svarte på spørreskjemaet. Av disse var nesten 900 syke med mageinfeksjonen, i tillegg var en del usikre på om de hadde vært smittet. De aller fleste var syke i mindre enn 7 dager. De som holdt seg friske hadde litt høyere gjennomsnittsalder enn de som ble syke, og dette har betydning for hvordan vi kan analysere risiko for å bli syk og senere komplikasjoner for eksempel når det gjelder tidligere sykdommer.

Spørreundersøkelse 3 måneder etter utbruddet

Etter 3 måneder sendte vi spørreskjema kun til de som hadde svart på undersøkelsen vår under utbruddet.  Over 2000 personer svarte denne gangen. Vi spurte etter en rekke symptomer den siste tiden, og mange av de som hadde hatt mageinfeksjon svarte at de hadde hatt symptomer. Eksempler på slike symptomer er slapphet, magesmerter, søvnproblemer og leddplager.

Spørreundersøkelse 7 måneder etter utbruddet

I januar 2020 planlegger vi å sende ut en ny spørreundersøkelse til alle som svarte på det første skjemaet. Vi spør om ulike ting ved de ulike tidspunktene, men noen spørsmål vil også være like for at vi skal følge utviklingen av ulike symptomer.